Aluminiumprofiler

 Nästan alla konstruktionsproblem kan få en enkel lösning: Aluminiumprofiler.
Aluminium istället för stål, koppar plast och trä.

Aluminium är mycket lätt att forma. Slutprodukten får kvaliteter med låg vikt i kombination med hög hållfasthet, mycket hög ytfinish och korrosionshärdighet.

Verktygskostnaden är rimlig och de tekniska begränsningarna är få, möjligheterna är nästan oändliga.

 

Pressverk

Vi har produktionslinjer för strängpressning med 2700 och 3500 ton presskraft. Den senaste byggdes 2009 och tillsammans har vi nu en av Europas absolut mest effektiva och moderna fabrik gällande extrudering av aluminiumprofiler.

Kundprofiler

Specialdesignade profiler framtagna enligt kundens specifikationer.
Utformning kan i princip varieras obegränsat. Valet av aluminiumlegering ger profilen olika egenskaper. Tala med oss så hjälper vi er så att er profil passar ert ändamål bäst!

Standardprofiler

I över 30 år har vi utvecklat vårt standardprofilsortiment. I katalogen, som ni kan ladda hem från vårt nedladdningsarkiv, kan ni välja bland ca 1000 olika profiler med befintliga verktyg.
Tillgängliga legeringar är EN AW-6063 och EN AW-6082. Hittar du inte en profil som passar dig så tveka inte att kontakta oss så hjälper vi dig att hitta en lösning!

 

Transportsysten

Vi har även ett helt komplett nyutvecklat transportsystem.

Ladda hem katalog från vårt nedladdningsarkiv.                  

Byggsystem

Purso OY har utvecklat ett eget byggsystem bestående av såväl oisolerade som isolerade profiler och tillbehör för tillverkning av dörrar, fönster, fasader, glastak, räcken, undertak mm. Även brandklassade dörrar och fasadpartier ingår. Profilerna tillverkas med toleranser och tekniska specifikationer enligt EN 12020. Beslag, tätningar och profiler i 6600mm lagerförs.

Ladda hem katalog från vårt nedladdningsarkiv.

 Om smältverk

Vi använder både internt
och externt aluminiumskrot för
återanvändning i eget omsmältverk
som svarar för ca 50% av råvarubehovet.

Fördelar med aluminium

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet. Ungefär åtta procent av jordskorpan består av aluminium. Det utvinns ur bauxit, som bryts i dagbrott främst runt ekvatorn. Brasilien, Jamaica är några av de mest betydande producentländerna. I Europa bryts bauxiten bla. i Ungern och på Balkanhalvön.

I närheten av dagbrotten finns oxidverk där aluminiumoxid framställs ur bauxiten, därefter utvinns rent aluminium vid primärverk.

 Snabb nybildning

Trots en ökande bauxitutvinning är tillgången väl försörjd. Bauxit nybildas ca 50 gånger snabbare än uttaget, vilket utgör ännu en miljöfördel för aluminium.

Forskningen har påvisat en lång rad fördelar för aluminium jämfört med konkurrerande material. Det förklarar också den snabba marknadstillväxten.

Lätt att forma

Aluminium är tacksamt att forma. Genom olika legeringar kan aluminium ges nästan lika hög hållfasthet som många konstruktionsstål. Materialet är lättbearbetat och kan både svetsas, lödas och limmas och andra fördelar är korrosionshärdighet och hög ytfinish.

 Låg vikt

Med en specifik vikt på 2,7 kg/dm3 är aluminium bara en tredjedel så tungt som järn. Inte minst fordonsbranschen, som eftersträvar lättare konstruktioner för att minska bränsleförbrukningen, visar både växande användning av och intresse för materialet.

Hög ledningsförmåga

Till aluminiumets fördelar hör även den höga ledningsförmågan för elektricitet och värme.

Reducerad energiåtgång

Det är sant att det går åt förhållandevis mycket energi vid primärframställningen, ca16 000 kwh/ton. Dock är det ett hanterbart problem då primärverken företrädesvis finns i regioner med överskott på energi. Dock har nya metoder utvecklats på senare tid och visat att det går att reducera energiåtgången till ca 10 000 kwh/ton.

Återvinningsbart

Återvinningen av aluminium är väl utbyggd och omsmältning av aluminiumskrot kan ske med endast 5 % energiförbrukning jämfört med primärverkens förbrukning.