Varför aluminium?

Framtidens material

RUBRIK

Aluminium är det tredje vanligaste grundämnet. Ungefär åtta procent av jordskorpan består av aluminium.
Det utvinns ur bauxit som bryts i dagbrott främst runt ekvatorn. Brasilien och Jamaica är några av de mest betydande producentländerna.

I Europa bryts bauxiten b la. i Ungern och på Balkanhalvön. I närheten av dagbrotten finns oxidverk där aluminiumoxid framställs ur bauxiten, därefter utvinns rent aluminium vid primärverk.

Trots en ökande bauxitutvinning är tillgången väl försörjd. Bauxit nybildas cirka 50 gånger snabbare än uttaget, vilket utgör ännu en miljöfördel för aluminium.

RUBRIK

Forskningen har påvisat en lång rad fördelar för aluminium jämfört med konkurrerande material.
Aluminium går före stål, koppar, plast och trä vilket också förklarar den snabba marknadstillväxten.

Nästan alla konstruktionsproblem kan få en enkel lösning: Aluminiumprofiler.
Genom olika legeringar kan aluminium ges nästan lika hög hållfasthet som många konstruktionsstål.
Materialet är lätt att bearbeta och kan både svetsas, lödas och limmas.  
Aluminium är mycket lätt att forma. Slutprodukten får kvaliteter med låg vikt i kombination med hög hållfasthet, korrosionshärdighet och hög ytfinish.

Återvinningen av aluminium är väl utbyggd och omsmältning av aluminiumskrot kan ske med endast 5 % av energiförbrukningen jämfört med primärverkens förbrukning.

Vi använder både internt och externt aluminiumskrot för återanvändning i eget omsmältverk som svarar för drygt hälften av vårt råvarubehov.

Kontaktuppgifter

Nordisk Alu Profil AB
Kristinebergsvägen 13
SE-302 41 Halmstad

+46 35 22 75 30
info@nordiskaluprofil.se