Komponenter

Mervärde med förädlade produkter
Aluminiumets mycket goda formningsförmåga är en av dess bästa egenskaper och gör bearbetning relativt kostnadseffektivt.
​​​​​​​
Den bästa produktlösningen skapas när kundens önskemål kombineras med den erfarenhet och skicklighet som vi erbjuder. Beroende på ert behov kan produktionsprocessen inkludera bockning, bearbetning, svetsning, kapning, stansning, ytbehandling och montering.
För att garantera en komplett service har vi byggt upp ett omfattande nätverk av professionella underleverantörer och utvecklat vår egen produktion så att vi kan erbjuda er en mer heltäckande och flexibel service och samtidigt säkerställa högsta kvalitet. Vi ombesörjer allt från mindre mer manuella operationer till stora komplexa automatiserade celler. Vi vet hur man ska bearbeta era profiler på det mest kostnadseffektiva sättet.

Kontaktuppgifter

Nordisk Alu Profil AB
Kristinebergsvägen 13
SE-302 41 Halmstad

+46 35 22 75 30
info@nordiskaluprofil.se