Purso Greenline

100% återvunnet aluminium
Purso OY som är vår leverantör av aluminium är bland de första aluminiumtillverkarna i världen att skapa en produktlinje för återvunnet aluminium – Purso Greenline .

Kunden får ett Purso Greenline certifikat för att garantera att produkten är tillverkad av återvunnet aluminium från början till slut. Certifikatet kan användas i kundens egen marknadsföring.

Återvinning minskar användningen av naturresurser och förbrukar endast 5% av den energi som krävs för att göra samma mängd aluminium från dess ursprungliga källa (primäraluminium).

Energisparande, materialåtervinning och miljövärden är nyckelord som visar på att kunden agerar ansvarsfullt i den egna verksamheten. Dessutom, med hjälp av 100% återvunnet material förbättras kundens egna återvinningsgrad. En produkt som aluminium är utmärkt för återvinning eftersom materialet behåller sin hållbarhet och kvalitet.