Konstruktion / Design

Delaktighet i kundens produktutveckling
En välkonstruerad profil kräver mindre efterbearbetning vilket i längden innebär en lägre kostnad. Om ni önskar så deltar vi i produktutvecklingen av er profil från ett tidigt skede.

Har ni en vision av en aluminiumprofil så är vi redo att göra den till verklighet. Ett lyckat slutresultat börjar med brainstorming och idéutbyte mellan er och våra erfarna säljare och konstruktörer. Detta gör att ni som kund får en profil som är optimal ur extruderingssynpunkt och dessutom till rätt pris.
Nedan information om profilen påskyndar processen:
  • Profilritning i PDF, DWG eller DXF format
  • Önskad legering, ev. ytbehandling och profillängd
  • Markering av synliga ytor av profilen
  • Användningsändamål, batchstorlek och beräknad årsförbrukning av profilen
  • Kundens kontaktuppgifter

Om så önskas kan en profilform eller detalj modelleras med hjälp av 3D-utskrifter, vilket sparar konstruktionskostnader och tid.

Vår tekniska kompetens och erfarenhet garanterar säkra leveranser av högsta kvalitet.

Kontaktuppgifter

Nordisk Alu Profil AB
Kristinebergsvägen 13
SE-302 41 Halmstad

+46 35 22 75 30
info@nordiskaluprofil.se