Vi tar vårt ansvar

Kvalitetpolicy

Vår ambition är att förvärva långsiktigt förtroende präglat av kvalitet och högsta kompetens. Genom starkt kundfokus, ett kreativt och effektivt arbetssätt ska våra prestationer och produkter vara ledande i klassen.

Vår verksamhet är självklart certifierad enligt ISO 9001 och SS EN 1090. Våra byggprodukter är även CE-märkta. Genom ständiga förbättringar och skicklig personal hittar vi alltid den mest kostnadseffektiva lösningen.

Miljöpolicy

Vår ambition är att bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle.
Vi ska ständigt arbeta förebyggande och sträva efter minsta möjliga negativa miljöpåverkan.
Vi ska vara rädda om naturens resurser genom att ständigt förbättra vår verksamhet.
Vi ska reducera användningen av energi per producerad enhet.
Vi ska med marginal uppfylla gällande miljölagstiftning.

Kontaktuppgifter

Nordisk Alu Profil AB
Kristinebergsvägen 13
SE-302 41 Halmstad

+46 35 22 75 30
info@nordiskaluprofil.se