Transportsystem

Lättare lastbilar ger lägre kostnader
Vi utvecklar och marknadsför aluminiumprofiler för transport och påbyggnad. Vi har ett brett utbud av aluminiumprofiler för alla typer av fordon. Vi erbjuder kompletta transportsystem för både lätta och tunga fordon.

Tillsammans med våra kunder utvecklar vi produkter som är optimala för dess användningsområde. Ett nära samarbete garanterar högre standard och kvalitet på våra produkter och tjänster i dag och i framtiden.

Kontaktuppgifter

Nordisk Alu Profil AB
Kristinebergsvägen 13
SE-302 41 Halmstad

+46 35 22 75 30
info@nordiskaluprofil.se